By | September 8, 2019

เค้าไพ่บาคาร่า คือ การอ่านรูปแบบของไพ่และสถิติ โดยจะใช้วิธีสังเกตรูปแบบของเค้าไพ่ทั้ง 4 คือ เค้าไพ่หลัก ตัวทึบ ตัวโปร่ง และตัวขีด หรืออีกชื่อหนึ่งที่ผมก็เรียก คือ เค้าไพ่หลัก ไข่ปลา ซาลาเปา และไม้ขีดโดยรูปแบบของเค้าไพ่จะมีรายละเอียดดังนี้

เค้าไพ่หลัก คือ การจดไพ่ที่ออกตามสี ถ้าเปลี่ยนสีจากแดงเป็นน้ำเงินหรือน้ำเงินเป็นแดงจะเริ่มแถวคอลัมน์ใหม่ (คอลัมน์คือแนวตั้ง แถวคือแนวนอน)

เค้าไพ่รอง จะประกอบด้วยเค้าไพ่ 3 เค้า คือ ตัวทึบ ตัวโปร่ง ตัวขีด โดยทั้ง 3 เค้าไพ่นี้ จะนำไปประกอบกับการตัดสินใจว่า เค้าไพ่หลักจะเป็นไปในสูตรไหน

วิธีการอ่านเค้าไพ่

1. แบบปิงปองตัวที่ 4  สำหรับสูตรการอ่านเค้าไพ่แบบนี้ ให้ดูผลการออก 4 ครั้งล่าสุดว่าเป็นแบบใดโดยการนับการออกไพ่ล่าสุดจะมี 2 แบบ คือB P B หรือ B P B P สังเกตจะเห็นได้ว่าเป็นการออกผลสลับกันนั่นเอง โดยในการลงให้ลงตรงข้ามกับตัวล่าสุด เช่น ตัวล่าสุดคือ Pให้เพื่อนๆ ลงB ครับ ถ้าดูตามรูปด้านล่าง ตาต่อไป ผมจะแทง P

2. แบบสูตรมังกรเค้าไพ่รองสำหรับสูตรนี้ให้เพื่อนๆ สังเกตเค้าไพ่รองทั้ง 3 แบบ (ตัวทึบ / ตัวโปร่ง / ตัวขีด) โดยเค้าไพ่ทั้ง 3 นี้จะมีทิศทางไปในทางเดียวกัน (มังกร) และเค้าไพ่หลักจะมีลักษณะการออกที่ซ้ำๆกัน คล้ายๆกันเป็นรูปแบบ จากนั้นให้ดูตัวสุดท้ายของเค้าไพ่หลักว่าเป็นสีอะไร ให้เพื่อนๆ ทุกท่านลงตามสีนั้นได้เลย

ตัวอย่างดูจากรูปด้านบนนะครับ

  • ดูที่ตัวโปรง เห็นมั้ยว่าเป็นมังกร ออกติดกันยาวๆ
  • ที่ตัวทึบ ก็ออกติดกันยาวๆเป็นมังกรเช่นกัน
  • รวมถึงตัวขีด ก็ออกติดกัน  แสดงว่าเค้าไพ่ใช่แล้ว
  • ให้มาดูที่เค้าไพ่หลัก หลังจากนั้นแทงตามได้เลย ในที่นี้ที่เค้าหลัก ล่าสุดออกสีแดง B ผมก็จะแทง สีแดง B ตามไปเลย

3. แบบสูตรมังกรตัวที่ 8 สำหรับสูตรนี้ต้องสังเกต เค้าไพ่หลัก จะออกเรียงกันเป็นมังกร ไม่ว่าจะเป็น Player หรือ Banker และเค้าไพ่รองทั้งหมดเรียงกันเป็นมังกรด้วยเหมือนกัน เมื่อเรียงกันเป็นมังกร ให้เพื่อนๆ แทงตามสีไพ่รอบล่าสุดครับ

จากภาพตัวอย่างด้านบนไม่ว่าจะเค้าไพ่ส่วนไหน ก็เป็นมังกรหมดเลยเราจึงควรแทงสีเดิมต่อ ล่าสุดออกมังกรแดง ผมเลยแทงสีแดง B ต่อ

สำหรับสูตรมังกรตัวที่ 8 กับ สูตรมังกรเค้าไพ่รอง จะคล้ายๆกันครับ ต่างกันแค่ที่เค้าไพ่หลักที่ต่างกันนิดหน่อยเท่านั้น